More

  Tiểu sử Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  Tham luận của ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng tại Thượng HĐGM

  Trong phiên họp khoáng đại VIII diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã trình...

  Kỷ niệm 2 năm giám mục | Giám quản tổng giáo phận Sài Gòn

  “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Câu 1 Cr 9,16 được Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản TGP TPHCM,...

  Tiểu sử Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  15-09-1957: Sinh tại Tân Sơn Hòa, Gia Định, Sàigòn. 1968-1976: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn. ...

  Hot Topics