More

  tiểu sử cha PHANXICÔ XAVIÊ LÊ VĂN CAO

  Thánh Lễ An Táng Cha Cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

  Trong những ngày qua, trong TGP Huế nói chung và cách riêng tại các giáo xứ, gia đình thân nhân và thân bằng quyến...

  HĐMV TGP Huế kính viếng linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

  Sáng ngày 02.5.2018, trong tình huynh đệ Linh mục Giáo phận, các Linh mục trong Hội Đồng Mục Vụ TGP Huế đã đến kính...

  Nghi thức Nhập Quan Cha Cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

  Nghi thức Nhập Quan Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao được cử hành vào lúc 14g30 ngày 01.5.2018, do Cha Tổng Đại...

  Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

  R.I.P “Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25) AI TÍN Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin: Cố Linh Mục Phanxicô...

  Hot Topics