More

  Tiểu Chủng Viện Xã Đoài

  Cáo phó Linh mục Giuse Trần Thanh Hương

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). CÁO...

  Thánh lễ an táng cha Gioan Baotixita Cao Xuân Hành

  Cáo phó: Linh mục Gioan Baotixita Cao Xuân Hành Chiều ngày 29/11/2017, cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Đại diện Giám mục vùng Nghệ...

  Hot Topics