More

  tiểu chủng viện Thánh Giuse

  Tiểu sử Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  15-09-1957: Sinh tại Tân Sơn Hòa, Gia Định, Sàigòn. 1968-1976: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn. ...

  Tiểu sử Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất

  Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Hưng Hóa Khẩu Hiệu : "Sự Thật Trong Yêu Thương'' Đức Cha Gioan Maria sinh ngày 10...

  Hot Topics