More

    Tiểu chủng viện Nha Trang

    Tiểu sử Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

    Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh 22-11-1949:    Sinh tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá 1955 –1962:    học tại trường Tiểu học giáo...

    Hot Topics