More

    Tiếp Các Vị Đại Diện Phật Giáo

    ĐTC Tiếp Các Vị Đại Diện Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Đạo Jain Và Sikh

    Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôm thứ Tư, 16/5/2018 đã gặp một phái đoàn gồm các vị đại diện của Phật Giáo, Ấn Độ Giáo,...

    Hot Topics