More

    Tiệc cưới đã sẵn sàng

    Lời Chúa ngày 23/8/2018

    Tiệc cưới đã sẵn sàng (23-8-2018 – Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên B) Lời Chúa: Mt 22, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân...

    Hot Topics