More

    Thuyên chuyển linh mục Hải Phòng

    Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Hải Phòng tháng 10/2018

    Tòa Giám mục Hải Phòng 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng  THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC Về chương trình bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh...

    Hot Topics