More

    Thuyên Chuyển Linh Mục giáo phận Thánh Hóa

    Danh sách Bổ Nhiệm & Thuyên Chuyển Linh Mục giáo phận Thánh Hóa 2018

    Sáng thứ Tư ngày 18/07/2018, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã chủ tế thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính Tòa để...

    Hot Topics