More

    Thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Thái Bình 2019

    Lịch trình Thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Thái Bình 2019

    Thông báo của Văn phòng Toà Giám mục Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình.  GIÁO PHẬN THÁI BÌNH THUYÊN CHUYỂN LINH...

    Hot Topics