More

    Thuyên Chuyển Linh Mục giáo phận Cần Thơ năm 2019

    Thuyên Chuyển Linh Mục giáo phận Cần Thơ năm 2019

    Thứ Ba, ngày 15-01-2019: Cha An-rê Hồng Anh Kiệt nhận nhiệm sở họ đạo Đất Sét. Thứ Tư, ngày 16-01-2019: Cha Gs. Nguyễn Văn Hùng nhận nhiệm...

    Hot Topics