More

    thuyên chuyển

    Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Hà Tĩnh tháng 3/2019

    GIÁO PHẬN HÀ TĨNH VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Email: [email protected] Phone: 0865 165 167 Số 06/2019/QĐ-GM Văn Hạnh, ngày 15...

    Hot Topics