More

  Thường huấn Linh mục Giáo phận Xuân Lộc

  Thường Huấn Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc tháng 05/2019

  Từ sáng ngày 02 đến chiều ngày 03 tháng 05 năm 2019, hơn 350 Linh mục đang làm công tác mục vụ tại Giáo...

  Thường huấn Linh mục Giáo phận Xuân Lộc

  Trong hai ngày 24 và 25 tháng 04 năm 2018, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, có khoảng 350 Linh mục trong Giáo phận...

  Hot Topics