More

    thường huấn linh mục 2019

    Thường Huấn Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc tháng 05/2019

    Từ sáng ngày 02 đến chiều ngày 03 tháng 05 năm 2019, hơn 350 Linh mục đang làm công tác mục vụ tại Giáo...

    Hot Topics