More

    thương binh người Colombia

    Đức Giáo hoàng gửi thư cám ơn một thương binh người Colombia

    Bogota, Colombia – Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi một lá thư viết tay để cám ơn Edwin Restrepo, một lính thủy quân lục...

    Hot Topics