More

    thừa sai bị sát hại trong năm 2018

    40 thừa sai bị sát hại trong năm 2018

    Trong năm 2018, có 40 nhà truyền giáo bị sát hại, trong đó có 35 linh mục; con số này gần gấp đôi so...

    Hot Topics