More

    Thứ Tư Tuần Thánh

    Lời Chúa ngày 17/4/2019

    Chẳng lẽ con sao? (17.4.2019 – Thứ Tư Tuần Thánh) Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa...

    Hot Topics