More

    Thứ Tư Tuần 9 Thường niên

    Lời Chúa ngày 6 tháng 6 năm 2018

    Thiên Chúa của kẻ sống Lời Chúa: Mc 12, 18-27 Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không...

    Hot Topics