More

    Thứ Tư Tuần 6 Phục sinh

    Lời Chúa ngày 9-5-2018

    Toàn bộ sự thật Lời Chúa: Ga 16, 12-15     Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh...

    Hot Topics