More

    Thứ Tư Tuần 5 Phục sinh

    Suy niệm lời Chúa 2.5.2018

    Thầy là cây nho  Lời Chúa: Ga 15, 1-8     Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là...

    Hot Topics