More

    Thứ Tư Tuần 33

    Lời Chúa ngày 21/11/2018

    Làm ăn sinh lợi (21.11.2018 – Thứ Tư Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 19, 11-28 Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giê-su, thì Người...

    Hot Topics