More

    Thứ Tư Tuần 31

    Lời Chúa ngày 7/11/2018

    Từ bỏ hết (07.11.2018 – Thứ Tư Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức...

    Hot Topics