More

    Thứ Tư tuần 14 Thường niên

    Lời Chúa ngày 11 tháng 7 năm 2018

      Thứ Tư tuần 14 Thường niên B (11.7.2018) "Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel". Mt 10, 1-7 / Thánh Bênêđictô, Viện...

    Hot Topics