More

    Thứ tư Lễ Tro 2018

    Những ngày Lễ Tro trong những năm tới

    Thứ tư Lễ Tro là ngày khởi đầu cho Mùa Chay. Mùa này kéo dài đúng bốn mươi ngày trước Lễ Phục sinh. Gọi...

    Hot Topics