More

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh

    Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đến TGP Huế

    Vào lúc 10g00 ngày 19.01.2018, Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh gồm Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Đức Ông...

    Hot Topics