More

    Thứ Sáu Tuần 7 Thường niên

    Lời Chúa ngày 25 tháng 5 năm 2018

    Một xương một thịt Lời Chúa: Mc 10, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại...

    Hot Topics