More

    Thứ Sáu tuần 28

    Lời Chúa ngày 19/10/2018

    Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi (19.10.2018 Thứ Sáu tuần 28 TN) Tin Mừng : Lc 12, 1-7 Khi ấy, đám đông...

    Hot Topics