More

    Thứ Sáu Tuần 26 TN Năm chẵn

    Lời Chúa ngày 5/10/2018

    Khốn cho ngươi (05.10.2018 – Thứ Sáu Tuần 26 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 10, 13-16 Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: “Khốn cho ngươi,...

    Hot Topics