More

    Thứ Sáu Tuần 17 Thường niên

    Lời Chúa ngày 3/8/2018

    Đức Giêsu về quê (3-8-2018 – Thứ Sáu Tuần 17 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy...

    Hot Topics