More

  Thứ sáu Tuần 15 Thường niên

  Lời Chúa ngày 20 tháng 7 năm 2018

  Thứ Sáu tuần 15 Thường niên (20-7-2018): Ta muốn lòng nhân Lời Chúa: Mt 12,1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh...

  Ta muốn lòng nhân (21.7.2017 – Thứ sáu Tuần 15 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt...

  Hot Topics