More

    Thứ Sáu Tuần 10 Thường niên

    Lời Chúa ngày 15 tháng 6 năm 2018

    Ngoại tình trong lòng  Lời Chúa: Mt 5, 27-32 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ...

    Hot Topics