More

    Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh

    Chúa đó (6.4.2018 – Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra...

    Hot Topics