More

    Thứ Sáu kính Thánh Anrê

    Lời Chúa ngày 30/11/2018

    Hãy đi theo tôi (30.11.2018 – Thứ Sáu kính Thánh Anrê, tông đồ) Lời Chúa: Mt 4, 18-22 Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo...

    Hot Topics