More

    Thứ Sáu đầu tháng

    Lời Chúa ngày 4/1/2019

    Hãy đến mà xem (4.1.2019 – Thứ Sáu đầu tháng) Lời Chúa: Ga 1, 35-42 Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm...

    Hot Topics