More

    Thứ Năm Tuần 31 TN

    Lời Chúa ngày 8/11/2018

    Xin chung vui với tôi (08.11.2018 – Thứ Năm Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 15, 1-10 Tất cả những người thu thuế và những người...

    Hot Topics