More

    Thứ Năm Tuần 22

    Từ nay anh sẽ bắt người (06-9-2018 – Thứ Năm Tuần 22 TN B)

    Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ...

    Hot Topics