More

    Thứ Năm tuần 15 Thường niên

    Lời Chúa ngày 19 tháng 7 năm 2018

    Thứ Năm tuần 15 Thường niên (19-7-2018): Hiền hậu và khiêm nhường Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng:...

    Hot Topics