More

    Thứ Năm tuần 14 Thường niên

    Lời Chúa ngày 12 tháng 6 năm 2018

    Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Anh em hãy đến với các chiên lạc nhà Israel....

    Hot Topics