More

    Thứ Năm tuần 13 Thường niên

    Lời Chúa ngày 5 tháng 7 năm 2018

    Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một...

    Hot Topics