More

    Thứ năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh

    Anh em là chứng nhân (5.4.2018 – Thứ năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

    Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã...

    Hot Topics