More

  Thứ Năm sau Lễ Tro

  Thư Mục vụ của Đức Giám mục giáo phận tháng 04/2019

  THƯ MỤC VỤ 4/2019 CỬ HÀNH mầu  CỦA ĐỨC KITÔ, CHÚNG TA SỐNG MẦU NHIỆM VƯỢT QUA CỦA MÌNH Xem thêm: TS Giuse Trần Văn Toản Anh...

  Lời Chúa ngày 7/3/2019

  Vác thập giá mình hằng ngày (7.3.2019 – Thứ Năm sau Lễ Tro) Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn...

  Hot Topics