More

    Thứ Hai Tuần Thánh

    Lời Chúa ngày 15/4/2019

    Ngày mai táng Thầy (15.4.2019 – Thứ Hai Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania,...

    Hot Topics