More

    Thứ Hai Tuần 8 Thường niên

    Lời Chúa ngày 21.5.2018

    Lời Chúa: Mc 10, 17-27 Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy...

    Hot Topics