More

    Thứ Hai tuần 4 Mùa Vọng

    Lời Chúa ngày 24/12/2018

    Thiên Chúa viếng thăm (24.12.2018 – Thứ Hai tuần 4 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 67-79 Khi ấy, ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền...

    Hot Topics