More

    Thứ Hai Tuần 31 TN

    Lời Chúa ngày 5/11/2018

    Hòn đất ném đi hòn chì ném lại (05.11.2018 – Thứ Hai Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 14, 12-14 Khi ấy Ðức Giêsu nói với...

    Hot Topics