More

    Thứ hai Tuần 3 Phục sinh

    Lương thực thường tồn (16.4.2018 – Thứ hai Tuần 3 Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Khi ấy, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó đã chỉ...

    Hot Topics