More

    Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên

    Suy niệm Lời Chúa ngày 30/7/2018

    Tất cả bột dậy men (30-7-2018 – Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên B) Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy dân...

    Hot Topics