More

    Thứ Hai tuần 13 Thường niên

    Lời Chúa ngày 2 tháng 7 năm 2018

    Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa...

    Hot Topics