More

    Thứ Hai Tuần 12 Thường niên

    Lời Chúa ngày 25 tháng 6 năm 2018

    Lấy xà ra khỏi mắt Lời Chúa: Mt 7, 1-5 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị...

    Hot Topics