More

    Thư Đức Thánh Cha gửi các Giám Mục Chile

    Thư Đức Thánh Cha gửi các Giám Mục Chile

    VATICAN. Trong thư gửi các GM Chile, công bố chiều ngày 11-4-2018, ĐTC nhìn nhận mình đã phạm những lỗi lầm trầm trọng và...

    Hot Topics